Worstelaar Dirk van den Berg

dirk van den berg

Beroepsworstelaar. Internationaal krachtsporter. Sterk, snel en met een solide conditie. Hij stond jaren aan de top in Europa, maar dan, als hij 45 jaar is, sterft hij plotseling. De kranten melden als oorzaak: “zenuwziekte”. Zou het?

Dirk van den Berg
(1872-1913)

Eerst het goede gedeelte van zijn leven. Daar schrijft de Revue der Sporten in 1907 uitgebreid over. Ze plaatsen een mooie foto van Dirk die er als een man met een nobele inborst op staat. Hij is dan 35 jaar en worstelt al jaren. Net waar er wedstrijden zijn en hij geld kan verdienen. Dat zijn niet alleen zuivere sportlocaties. Zo staat hij in 1895 op een ‘specialiteitenavond’ in een Amsterdams circustheater. Er treden ook danseressen en zangeressen op. Zulke optredens was niet ongewoon. In dezelfde decembermaand kunnen de mensen in Carré een show bekijken van “Harry Allister, de man met Honderd Hoofden”. (Algemeen Handelsblad, 24-10-1895)

Uit het artikel in De Revue der Sporten blijkt ook, hoe populair het worstelen destijds in Nederland was. Volop namen te noemen. Hieronder het artikel. Daarna ga ik verder met het raadsel.

 

1912 nrc 7 juni optreden dirk

NRC, 7 juni 1912

J.S.: ‘Worstelen. Dirk van den Berg’  In: De Revue der Sporten, 1 juni 1907, p.18
Dirk van den Berg, wiens beeltenis wij hierbij geven, werd geboren te Leiden op 6 december 1872 en toonde reeds op zeer jeugdigen leeftijd, dat hij over meer dan gewone spierkracht te beschikken had.
In het molenaarsvak scheen “Dirk” weinig pleizier te hebben en [hij] trok reeds spoedig  naar Haarlem, ten einde zich bij een oom in het slagersvak te bekwamen. Zooals een  dergelijke betrekking met zich medebrengt, was er voor hem hier ruimschoots gelegenheid zijne spieren te oefenen en hiervan nu en dan bewijzen te geven.
Ten einde zich meer regelmatig te oefenen, sloot hij zich in 1891 bij eene Amsterdamsche Athleten-club aan en nam in 1893 deel aan den worstelwedstrijd in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, doch moest zich in dezen strijd tevreden stellen met de derde plaats, daar deze in het voordeel beslist werd van H. Kramers en Max Enthoven. Hierdoor liet onze Dirk zich evenwel niet afschrikken en behaalde [hij] op 17 april 1894 het kampioenschap van Nederland, waaraan 11 worstelaars deelnamen. Door dit succes aangemoedigd, besloot Van den Berg het amateurschap vaarwel te zeggen en werd [hij] beroepsathleet. Niettegenstaande hij in den eersten tijd met veel moeilijkheden te kampen had, wist hij zich reeds zeer spoedig een goeden naam in het buitenland te verwerven.

Overwinning op overwinning werd door hem behaald en zijne populariteit klom met de dag. Bescheiden in zijn optreden wist hij overal de publieke opinie voor zich te winnen. Na verscheidene jaren in het buitenland vertoefd te hebben, keerde hij in Mei 1905 naar
Holland terug en behaalde o.a. te Rotterdam na [een] zeer spannenden strijd het  kampioenschap van Nederland, waarin bekende figuren als John Pohl, Hitzler en Buzowack door hem werden gelegd.

Daarop naar het buitenland vertrokken, vermeerderde hij het aantal zijner overwinningen en nam werder in het eind van 1906 en het begin van 1907 aan verschillende wedstrijden in Holland deel. Zijn laatste optreden was te Rotterdam in het begin van dit jaar, waarhij zich in de wedstrijden, door het Circus Schumann uitgeschreven, moest tevreden stellen met de tweede plaats achter Jacob Koch. De laatste berichten uit het buitenland brachten wederom talrijke overwinningen.

Mogen zij nog door velen gevolgd worden, en onze sympathieke landgenoot nog langen tijd in de gelegenheid zijn den naam van Holland in den vreemde hoog te houden.

Einde artikel.
In 1908 ging er een flinke ploeg worstelaars naar de Olympische Spelen in London. Dirk natuurlijk niet, want die was prof. Dit zijn de mannen die volgens Wikipedia wel gingen:

Grieks-Romeins lichtgewicht: Ulferd Buseker, Jacob van Moppes
Grieks-Romeins middengewicht: Jaap Belmer, Aäron Lelie, Jacobus Lorenz, Gerrit Duijm
Grieks-Romeins lichtzwaargewicht: Jacob van Westrop, Leendert van Oosten, Douwe Wijbrands

Belmer en Van Westrop kwamen het verste met elk een vijfde plaats.

1895 adv wedstrijd 16 jun Algemeen handelsblad

Algemeen Handelsblad, 16 juni 1895

Dirk worstelde gewoon door. In juli 1912 stond hij op de worstelkampioenschappen in Amsterdam, al is niet helemaal duidelijk hoe hij daar terecht kwam. In de krant verschijnt eerst een door hemzelf ingezonden “Verklaring” waarin Dirk zegt dat hij nu wel moet, omdat de Indiaan Pawn Bill hem heeft uitgedaagd. Kort daarop meldden de kranten dat Dirk gewonnen heeft. Driedubbel prijs dus voor de beroepsworstelaar: aanwezig op de kampioenschappen, gewonnen en mooi in de publiciteit.

Daarna moet er iets gebeurd zijn. Maar wat? Op 15 maart 1913, een klein jaar later, schrijft het dagblad De Tijd dat “de algemeen bekende worstelaar” Dirk van den Berg op 45-jarige leeftijd is overleden in zijn woonplaats Bonn. Aan zenuwziekte dus, waaraan hij al enkele jaren zou hebben geleden. Nogmaals: zou het?

Zenuwziekte toen is net als nu een verzamelwoord. Het kan van alles zijn geweest. Een toelichting ontbreekt. Maar wie ooit een worstelwedstrijd heeft gezien, die weet: een worstelaar heeft alle concentratie nodig, alle mentale kracht, alle inzet. Een zenuwzieke worstelaar is moeilijk voor te stellen.

Dat brengt de vraag op wat er dan met Dirk van den Berg is gebeurd. Had er iemand belang bij zijn dood? Voelde hij dat zijn krachten afnamen en zag hij geen alternatief?

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *