Handboek J. Stuy (1919)

 J. Stuy: Handleiding voor het boksen. Met een inleiding van W.P. Hubert van Blijenburgh en met 38 afbeeldingen naar fotografieën. Rotterdam: W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, 1919
163 pag.

Twee drukken beleefde dit boek van Stuy: de eerste in 1919, de tweede in 1922. Grote roem heeft hij er niet mee behaald. Dankzij de titelpagina weten we nog iets over hem: Stuy was “Leeraar aan de gymnastiek- en sportschool der koninklijke marine”. Degene die een woordje ter aanbeveling schreef, was ook een sportman. Hubert van Blijenborgh (1881-1936) behaalde enkele bronzen medailles op Olympische Spelen. Hij had een leidinggevende functie aan de Marineschool in Den Helder en schreef  het boek Kamergymnastiek in tien lessen (1930).

J. Stuy zal geen leraar geweest zijn die lang van stof was, deze handleiding telt slechts 63 pagina’s, en daarvan besteedt hij een flink gedeelte aan de inleiding, het onderwijs en een lijst van Engelse termen, en zo nog wat meer onderwerpen rondom de sport. Er staat ook het volledige wedstrijdreglement van de Nederlandse Boksbond in, dat in 1919 slechts 48 logische en heldere bepalingen bevatte. Destijds bestonden er maar twee districten, er waren nog plaatselijke kampioenschappen, een bokser was nooit een vrouw en de bond ging ook over de profboksers:

“Art.24. De N.B.B. regelt de wedstrijden tusschen beroepsboksers in Nederland. Alle daaraan deelnemende wedstrijden worden geacht de reglementen van den N.B.B te kennen en moeten zich eraan onderwerpen. Zij zijn – voor zoo verre Hollander – verplicht bondslid te wezen.”

Dit gaat dan over het wedstrijdboksen. Stuy onderscheidt dat van het ‘spelboksen’, dat is wat nu recreatief boksen heet, en van vechtboksen, waarmee hij een straatgevecht bedoelt. Dat lag toen kennelijk nog dicht bij elkaar.

Echt een Pietje Precies is Stuy niet. Meer algemeen beschrijvend, en met de fotobijlage erbij lijkt hij zich vooral te richten tot collega-sportleraren, die ook boksles willen gaan geven. Hij geeft dan ook een reeks van 12 ‘programma’s’, kant en klare trainingen zijn dat. Wie sportkennis heeft en didactische vaardigheden bezit, moet volgens Stuy hiermee een heel eind komen. Heel diep gaat het niet, maar gezien de tweede druk van het boek, sloeg het allemaal wel aan. Ik neem het eerste en laatste programma over.

“Eerste programma
a. de stelling [= staan]
Na de hebben aangegeven aan welke eischen de stelling moet voldoen en den leerlingen deze te hebben voorgedaan, doet de onderwijzer de klasse zoo vrij mogelijk de stellingen aannemen en verbetert ze voor zoover noodig.
b. Been-, arm- en rompbewegingen in de stelling. Passen voorwaarts, achterwaarts, links en rechts zijwaarts, sprongen achterwaarts. Uitval met linkerarm strekken.
c. Rug- en buikspieroefeningen. Ademhalingsoefeningen.”

“Twaalfde programma
a. 5 á 10 min. voetwerk.
b. Partijboksen onderling en met onderwijzer (3 ronden van 2 minuten)
c. Rug- en buikspieroefeningen. Ademhalingsoefeningen.”

In de andere programma’s gaat de aandacht vaak naar “stootwerk, “voetwerk” en het oefenen met verschillende tegenstanders: “Geef hen daarna tegenpartijen van verschillende lengte, zoodat zij ook in die gevallen enig begrip van den afstand krijgen.”

Al met al vooral een boek voor andere onderwijzers en leraren, waarmee ze een eenvoudige bokscursus in elkaar konden zetten. Kennelijk was dat nodig, gezien de vraag naar bokslessen. Niet iedereen kon naar een boksschool, of wilde dat. Als Stuy bij de Marine boksles heeft gegeven, en dat lijkt aannemelijk, zijn er heel wat jongens met de ‘methode Stuy’ de zee op gegaan.

J. Stuy: Handleiding voor het boksen. Met een inleiding van W.P. Hubert van Blijenburgh en met 38 afbeeldingen naar fotografieën
Rotterdam: W.L. & J. Brusse’s Uitgeversmaatschappij, 1919
163 pag.

Inhoud
Inleiding
I. Het boksen
Vecht- en spelboksen; Het trefvlak; De stelling; De beenbewegingen (voetwerk); De rompbewegingen; De armbewegingen; De afstand.

Algemeen overzicht der bewegingen: aanvalsbewegingen, verdedigingsbewegingen.

De aanvalsbewegingen; De rechte stooten; De halfarmstooten; De zwaaistoten; De dubbele stooten; De vuisthouding; De zelfverdedigingsbewegingen; Dekken; Blokken; Weren: slaan en schuiven; Ontwiklen en ontduiken; Dubbeldekkingen; De vooraanval; De tegenaanval; Na-aanvallen; Invechten; Vastgrijpen; Losbreken; Schijnaanvallen; Lokken;

II. Vecht- en wedstrijdboksen
Wedstrijdreglement Ned. Boksbond; Practische en taktische aanwijzingen; Training

III. Het onderwijs
Algemeene beginselen; Hulpmiddelen bij het onderwijs; Opstelling der klasse; Wenken voor den onderwijzer; Lesprogramma’s; Lijst van Engelsche uitdrukkingen

Afbeeldingen naar fotografieën

Een losse bijlage achterin, hieruit pagina 2 en 3.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *