Handboek Yz van der Weerd (1983)

Yz van der Weerd: Boksen. Een handboek voor trainer, coach en bokser. Krachttraining.
Haarlem: Uitgeverij de Vrieseborch, 1983
175 pag. Rijk geïllustreerd.

Dit is een no nonsense boek. Geen inleiding, geen voorwoord, geen toelichting op de betrokkenheid van de auteur bij de bokssport. Het boek begint gewoon bij hoofdstuk 1, paragraaf 1, afdeling 1. Dus 1.1.1. Dat is het tweede kenmerk: preciesheid van indeling. Elk onderwerp dat nadere aandacht verdient, krijgt in dit boek een eigen sectie, afgeperkt van andere. Daarbij staan veel foto’s, ter verduidelijking van de besproken technieken.

Het handboek is lang niet zo droog als het nu klinkt. Gaandeweg raakte ik vertrouwd met de stem van de auteur, waardoor ik ‘erin’ kwam. Toen vielen me  kleine plukjes persoonlijke informatie ook steeds meer op. Google was als altijd behulpzaam, want zo leerde ik wat niet in het boek staat, namelijk de boksachtergrond van Yz. Hij ging in Amsterdam trainen bij Boksschool ter Meulen, van Ome Piet ter Meulen. Op hun website staat het mooi beschreven:

“In 1956 werd Yz van der Weerd lid van deze boksschool en ontstond er tussen Ome Piet en hem een relatie die het gemis van zijn pas overleden vader compenseerde. Tot zijn militaire diensttijd in 1961 bokste Yz onder leiding van Ome Piet en Rinus Krijger (trainer coach van het Nederlands Militair Boksteam) een groot aantal wedstrijden. Na het beëindigen van zijn diensttijd bij het Korps Commandotroepen trad Yz in dienst bij de Amsterdamse Politie. Vanaf die tijd was er tussen Ome Piet een Yz een afspraak dat de laatste het werk van Ome Piet na diens afscheid zou voortzetten.”

Dat is uiteindelijk ook gebeurd, een aantal ontwikkelingen later. De  A.B.O.V (Amsterdamse Boks en Ontspanning’ s Vereniging) werd opgericht. Van de website:

“Yz ontwierp in de jaren 70 een systeem (zoals bij het Judo) waarbij de kleur van de handschoen de mate van geoefendheid bepaalde. Maandelijks werden er examens afgenomen waaraan ook de wedstrijdboksers met veel plezier deelnamen. Later is dit systeem door de Nederlandse Boksbond overgenomen zij het met kleine wijzigingen evenals het toelaten van damesboksers. Op 1 januari 1995 heeft Yz zich teruggetrokken en is de leiding in handen gekomen van achtereen volgens Louis Vargas en later Ron Roebersen.”

Lees het hele verhaal na op de website van ABOV Amsterdam en klik hier. Yz geeft er nog steeds gastlessen en werkt als personal coach voor wedstrijdboksers.

Kijk, dat is toch informatie die je in een inleiding verwacht. Dan lees je de verpletterende hoeveelheid informatie toch met andere ogen.

In zijn Boksen. Een handboek voor trainer, coach en bokser richt Yz zich meer op beschrijven van ‘wat is het’ dan op ‘hoe moet het precies’. Een goed voorbeeld daarvan is de paragraaf over ‘Het trefvlak’. Beknopt en praktisch is het:

”Onder het trefvlak verstaan we:
De voor- en zijkant van het hoofd, met inbegrip van de oren en de romp boven de gordel. Op foto 54 en 55 kunt u zien, dat de gordel nog onder de band van de broek loopt.”

En dan gaan we door naar de volgende paragraaf, dat is 4.2.2. waarin ‘het stootvlak’ aan de orde komt. Dat is ongeveer twee keer zo lang. Nog kort.

Yz zegt het zoals het hij ziet en zoals hij het vindt. Hij is geen man van de swingende verhaaltjes. Een fijn nuchter boek, geschreven vanuit een indrukwekkende praktijkervaring. Zie voor de uitgebreide inhoudsopgave onderaan. Ja, dat was wel even overtikken. En dan sloeg ik de afdeling Krachttraining nog over.

Yz van der Weerd: Boksen. Een handboek voor trainer, coach en bokser. Krachttraining.
Haarlem: Uitgeverij de Vrieseborch, 1983
175 pag. Rijk geïllustreerd.

Inhoud
1. Hulpmiddelen bij de beoefening van de bokssport
1.1 Preventieve hulpmiddelen
1.1.1.De bokskap of hoofdbeschermer; 1.1.2. Bandages of handwindels; 1.1.3. De mondbeschermer of ‘mouthpiece’; 1.1.4. De schaamdeelberschermer of tokkel; 1.1.5. Stootzakhandschoenen of punches; 1.1.6. Trainingshandschoenen en wedstrijdhandschoenen
1.2. Andere hulpmiddelen voor de bokssport: trainingsatrributen
1.2.1. Het springtouw; 1.2.2. ‘Hook pads’, ‘Jab pads’ of stoothandschoenen; 1.2.3. Het stootkussen; 1.2.4. De boksgong; 1.2.5. De weegschaal; 1.2.6. De speedbal; 1.2.7. De medizinbal; 1.2.8. De stootzak; 1.2.9. De peerbal; 1.2.10. De top- en bodembal
1.3. Het wedstrijdtenue

2. Preventieve maatregelen in de bokssport
2.1. Opleiding van wedstrijd- en recreatiesporters in de bokssport

3. Organisatie en begeleiding bij het boksen
3.1. Het wedstrijdboksen
3.2. Het spelboksen
3.3. Het jeugdboksen

4. Bokstechniek
4.1. De voetenstand
4.1.1. Het aanleren van de voetenstand; 4.1.2. De stand van de benen; 4.1.3. Controle van de juiste voeten- en benenstand; 4.1.4. Voetenwerk; 4.1.5. Schaduwboksen of ‘shadowbokxing’
4.2. De houding van de armen en de vuisten (in verband met de verdediging)
4.2.1. Het trefvlak; 4.2.2. Het stootvlak; 4.2.3. De gordel; 4.2.4. De linker-directe; 4.2.5. De rechter-directe; 4.2.6. De stopstoot; 4.2.7. De nastoot; 4.2.8. De counter of ontmoetingsstoot en de reactiestoor; 4.2.9. Het hoeken; 4.2.10. De opstoot of de uppercut; 4.2.11. De kruisstoot of cross-stoot; 4.2.12. Het boksen op afstand; 4.2.13. De draaistoot of swing; 4.2.14. Het boksen op halve afstand; 4.2.15. Lijf aan lijf of corps á corps; 4.2.16. Stotensparren of stotenzetten; 4.2.17. Het duiken; 4.2.18. Skyferen, rompdraaien of slippen; 4.2.19. Het blokken; 4.2.20. Het weren; 4.2.21. De zijstap.

Voorin het boek de jonge Yz

5 Recreatietraining
5.1. Het sparren
5.2. Boksen als lichaamsoefening
5.3. De psychische betekenis van het boksen
5.4. Training van snelheid (bewegen)
5.5. Begeleiding in de training

6. De verzorging en coaching
6.1. De recratietrainer
6.2. De jeugdtrainer
6.3. De wedstrijdtrainer
6.4. De toptrainer
6.5. De wedstrijdcoach
6.5.1. Vòòr de wedstrijd; 6.5.2. Tijdens de wedstrijd

Bijlage A. Begrippen betreffende de bokssport
Bijlage B. Verboden handelingen bij het boksen
Literatuur

Voor inhoud krachttraining: zie pag.89
1. Krachttraining
2. De basisuitrusting voor krachttraining
3. Voorbeelden van algemene krachttraining
4. Specifieke krachttraining
5. Trainingsschema’s voor algemene krachttraining
6. Rekkingsoefeningen
Bijlage A. Schema training
Bijlage B. Schema krachtraining
Bijlage C. De spieren
Bijlage D. De steptest
Bijlage E. De fietsergometer
Aanbevolen literatuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *