Het boksdiploma

De J.(an) Akkerman uit het krantenbericht zou later lang trainer bij Frisia zijn. (foto Leeuwarder Courant, 1973)

Dat zijn raadsels uit de boksgeschiedenis. Ooit hadden we boksdiploma’s, verschillende soorten waarvoor je als bokser dan ook examens moest afleggen. Oude berichtjes in de kranten vertellen me wel wie waarvoor slaagde en wanneer, maar niet wat precies de stof was. Tot ver in de jaren ’40, dwars door de oorlog heen dus, zijn er examens gehouden. Op 10 juni 1944 meldt de Friesche Courant:

“BOKSEN
Vaardigheidsexamens BAV Frisia
Voor de gehouden vorderingen en vaardigheidsproeven van de Boksen en Athletiekvereeniging Frisia slaagden voor de V-medaille 1944 Tj Bleijenga, A. Henst, H. v. d. Leest, E. v. d. Leij, H. Slotegraaf,  K. v. Belzen, Chr. Muizer, J. Geerdink, A. Baanstra, Th. M de Boer, J. Greveling en J. Melot. Afgewezen werden 6 candidaten.
Voor het diploma wedstrijdvaardigheid slaagden H. Muizer, P. Jager, Just v. Slooten en J. Nak, J. Boonstra en J. Akkerman. Afgewezen 7.”

Dat zijn misschien drie soorten diploma’s. Vorderingen. Vaardigheid. Wedstrijdvaardigheid. Gemakkelijk kon het niet zijn, gezien het aantal gezakten. Het laatste namenlijstje dat ik in de krant tegenkwam, dateert uit 1953.   Het boksbondarchief is vol gebreken, maar misschien zijn er nog oud-boksers die het weten.

Medailles, diploma’s, hoe dan? En wanneer is dat allemaal afgeschaft?

One thought on “Het boksdiploma

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *